Fejezet 1

SAJÁT, FÜGGETLEN VÉLEMÉNY FORMÁLÁSA

A határozottságot úgy írtuk le, hogy arra szükség van a választáshoz, és a saját életünk irányításának kézben tartásához. (Knight and Davis, 1987)

Tanulási célok:

A döntéshozatalkor a különböző alternatívák felismerése és megkülönböztetése. Döntéshozás. Vélemény, a sajátunktól eltérő vélemények megértése és elfogadása. .

Tartalom:

  • Hogyan hozzunk döntést, a döntéshozás megkönnyítésének lépései.
  • A döntéshozás stádiumai.
  • Személyes vélemény és annak kifejezése.

Download Fejezet 1

Download Materials