General introduction

Ez a program a választójog gyakorlásának lehetőségét támogatja.
A szavazás folyamata magában foglalja a következőket:

 • saját vélemény formálása és annak kifejezésre juttatása,
 • ismeretek a politikáról és képviseleti szervekről,
 • lehetőség és képesség a szavazásra.

A program több oktatási egységre osztható. Minden egység tartalmaz oktatási anyagot és használati útmutatót.
Minden egység kiscsoportos oktatással a leghatékonyabb (8-10 résztvevő) és egy vezető segítségét igényli. A vezető közvetítő szerepet is betölt a tanulási folyamat során.

Azok a dokumentumok, amelyek az itt látható logóval vannak ellátva, használhatóak közvetítő/vezető segítsége nélkül. Rendelkezésre állnak továbbá a következő források is: „Európai politikai csoportok és programok”, valamint a “Politikai szavak” listája.

Felhívjuk figyelmét, hogy összeállítottunk egy anyagot, amelyben vázlat és magyarázat található az oktatási modulokról, illetve egy másikat, amely tartalmazza a megfelelő forrásokat és oktatási anyagokat, amelyek segíthetik az oktatási modulok mélyebb megértését.

OKTATÁSI PROGRAM:

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS (opcionális)

 1. SAJÁT, FÜGGETLEN VÉLEMÉNY FORMÁLÁSA
 2. MI A POLITIKA?
 3. KÜLDÖTTSÉG – KÉPVISELET
 4. RÉSZVÉTEL A KÉPVISELETI SZERVEZETEKBEN ,ÉRDEKCSOPORTOK, SZAKSZERVEZETEK, POLITIKAI PÁRTOK
 5. POLITIKAI PÁRTOK ÉS VÁLASZTÁSI PROGRAMOK
 6. SZAVAZÁSI ELJÁRÁS: VÁLASZTÁSI LISTÁK, SZAVAZÓHELYISÉGEK, SZAVAZATOK
 7. HELYI HIVATALOK
 8. ORSZÁGOS HATÓSÁGOK: PARLAMENT ÉS KORMÁNY
 9. MI EURÓPA?
 10. NÉPSZAVAZÁS ÉS PETÍCIÓ

EVALUTATION MATERIALS

A program alapjai

Jelen oktatási program módszertanának alapja Feuerstein „közvetített tanulási módszere” (Mediated Learning Experience – MLE). Ennek a módszernek alapvető célja, hogy segítsen a tanuló kognitív képességeinek fejlesztésében egy közvetítő bevonásával. A közvetítő segíti a tanuló kognitív folyamatainak fejlesztését egy világosabb gondolkodás és a jobb tanulási folyamatok elérése érdekében. A program megvalósítása során a közvetítőnek a következő elveket kell figyelembe vennie:

1. A szándék és kölcsönösség közvetítése

A közvetítő szándéka, hogy bevonja a tanulót a tanulás élményébe, segítve őt az aktív részvételben és tudatosítva benne a tanulás folyamatát.

2. Transzcendencia közvetítése

Az a cél, hogy segítsük a tanulókat az általánosítási képesség fejlesztésében, hogy azután képesek legyenek azt alkalmazni valós helyzetekben is a jövőben.

3. Jelentés közvetítése

A tanulási helyzeteket oly módon állítjuk össze, hogy azok érdekesek és relevánsak legyenek a tanulók számára, és ennek következtében beépíthessék ezeket az új tapasztalatokat a saját jelentésrendszerükbe, illetve az újonnan szerzett tudást a már meglévő ismereteik közé. Ezért a közvetítőnek a következő kritériumokat kell figyelembe vennie, amikor a tanulókkal kommunikál:

a) Kompetencia érzése

Ez szorosan kapcsolódik a motiváció és önbecsülés fogalmaihoz. Fontos, hogy a tanulók képesnek érezzék magukat a tudás elsajátítására.

b) A viselkedés szabályozása, kontrollálása

Ez jelenti az önkontrollt, a másokkal való együttműködést és a pozitív tanulási környezet kialakítását.

c) Közösségi magatartás

Együttműködés, szolidaritás és kölcsönös segítségnyújtás kialakítása. Az egyéni érdekek helyett a csoportos érdek figyelembevétele.

d) Egyéniség, pszichológiai megkülönböztetés

Magában foglalja a tanulók egyéniségének elfogadását, a tanuló aktív résztvevőnek tekintését, aki képes független és önálló gondolkodásra, amely eltér másokétól.

e) Cél megkeresése, kitűzése és megvalósítása

Kialakítani a tanulókban az igényt, hogy előre meghatározott tanulási célok elérésének érdekében dolgozzanak, kialakítva a célok megvalósításához szükséges hatékony módszereket, amelyek tanulónként változhatnak.

f) Újdonság és komplexitás keresése

Intellektuális kíváncsiság, eredetiség, és saját gondolkodás ösztönzése.

g) A potenciális változás tudata

A fő cél, hogy az irányított tanuló önmagát aktív résztvevőnek tekintse, aki képes az információ létrehozására és feldolgozására. A diák legyen tudatában a tanulási folyamatok, illetve saját lehetőségeinek változtatásának.

h) Optimizmus

Ha a közvetítő (oktató) optimista, akkor a tanulási folyamat is az lesz, és így logikusan a tanuló is. Az oktatónak hinnie kell abban, hogy a tanítványai képesek a változásra. Ehhez optimista lélekállapotra van szükség

i) Hovatartozás érzése

Elő kell segíteni a hovatartozás érzését nem csak a kiscsoportban, hanem az adott kulturális miliőben is, amely a társadalom egésze. A tanulót meghatározzák a különböző szociokulturális tapasztalatok és háttér. Az oktatónak kapcsolatot kell létrehozni az általános szociokulturális valóság és aközött, amely az adott tanuló sajátja.

Összefoglalásképpen fontos, hogy valamennyi kritériumot figyelembe vegyük, amikor az oktatási programot végrehajtjuk, mert az egész program sikere áll vagy bukik az aktív részvétel elvén és az értelmileg sérült személyek eltökéltségén.
Mivel az egyes tanulók különböző készségekkel rendelkeznek, fontos, hogy az itt bemutatott program tartalmát az egyes tanulók készségeihez igazítsuk úgy, hogy közben továbbra is Feuerstein „közvetített tanulási módszerének” elveit követjük.


 

A gyakorlati használatra vonatkozó iránymutatások

Az oktatási programokat különböző, a M.O.TE Projektben résztvevő országokban hajtottuk végre az EU választások fényében, amelyekre valamennyi európai országban sor került 2009 júniusában. Mivel alapvető kulturális és képességbeli különbségek vannak országonként és csoportonként is, a programot ezeknek megfelelően módosítottuk és valósítottuk meg mind a 6 résztvevő országban az adott ország viszonyaihoz alakítva azt. A résztvevők általános intellektuális és alkalmazkodási képessége szintén kulcsfontosságú, ezért figyelembe kell venni a program megvalósítását megelőzően.

Ez a program ötleteket és tananyagokat mutat be az értelmi fogyatékos személyek számára azért, hogy ők is gyakorolhassák választójogukat, és részt vehessenek a társadalmi életben, mint Európa teljes jogú állampolgárai, mégis fontos megjegyezni a következőket:

 • A gyakorlatokat, amelyeket ebben a 6 modulban bemutatunk, tulajdonképpen ötleteket tartalmazó „étlapnak” kell tekinteni, amelyek közül véletlenszerűen választhatunk, használhatjuk teljes egészében, vagy külön részenként. A program tartalmaz különféle gyakorlatokat, de természetesen mindenki a hasznosnak és megfelelőnek ítélt részeket alkalmazhatja ezek közül.
 • A gyakorlatok tovább fejleszthetőek, kiegészíthetőek, vagy részekre bonthatóak és ennek megfelelően alkalmazhatóak. Mindez azt a célt szolgálja, hogy az adott csoport érdekeit a lehető legjobban tudja szolgálni.
 • A javasolt gyakorlatok változhatnak, módosulhatnak.
 • A források (pl. fotók, képek, stb.) ugyancsak változhatnak az adott lokális kulturális és/vagy képességbeli különbségeknek megfelelően.
 • A program megvalósításának számos módja lehetséges. Lehet intenzív kétnapos tanfolyam, vagy heti/kétheti 2-3 órás rendszerben.
 • Egy Felkészítő Tanfolyam (fejlesztette a Down Syndrome Ireland) is rendelkezésre áll, amely az állampolgárság, az EU állampolgárainak jogai és kötelességei, és a közvetítői készségek témaköreit öleli fel, és használható a tényleges tanfolyam megkezdése előtt.

SOK SIKERT!

Download the General Introduction