Résztvevők

Olaszország

A.I.P.D.

Contact Email: internazionale@aipd.it
Website: www.aipd.it

A Down Szindrómás emberek, családjaik és segítõik nemzeti egyesületeként jött létre 1979-ben Rómában.1983-ban vált államilag elismert szervezetté.

A non-profit szervezet központi jelentõséget tölt be a szülõk, szakemberek és mindazok számára, akik érdekeltek a Down szindrómában. Az egyesület törvényben szabályozott testületei: Elnök, Elnöki tanács, Felügyelõbizottság, Igazgatóság, Taggyûlés. A központi iroda Rómában található, ezen felül 40 helyen vannak kihelyezett intézményeik az országban.

Az egyesület már kezdeményezett és koordinált számos Socrates, illetve Fiatalok Lendületben projektet. Az EDSA tagjaként kidolgozott egy olyan képzési programot a tagok számára, melyben értelmi fogyatékos fiatalokat készítenek fel európai uniós projektekben való részvételre.

A nemzetközi irodában 2001 novembere óta egy 25 éves projektvezetõi tapasztalattal bíró szakember dolgozik.


Sio2 Srl

Contact Email: sio2srl@gmail.com

Website: www.sio2.eu
A Sio2 srl elsõsorban fogyatékossággal élõkkel és hátrányos helyzetûekkel foglalkozó non-profit szervezeteknek nyújt informatikai segítséget (honlapkészítés, fejlesztés stb).


Dánia

Equal Opportunities Centre For Disabled People

Website: www.clh.dk
Contact Email: cj@clh.dk, tmj@clh.dk

A Fogyatékossággal Élõk Esélyegyenlõségi Központja azért jött létre, hogy ellenõrizze az esélyegyenlőség egyre szélesebb körű megvalósulását a sérült emberek és egészséges társaik között. Ezen felül a központ feladata, hogy felhívja a hatóságok figyelmét azokra a helyzetekre és területekre, ahol nem valósul meg teljes mértékben az esélyegyenlőség. A központ különböző információs kiadványokat is szerkeszt, melyben beszámolnak a fogyatékossággal élők helyzetérõl és lehetõségeirõl.

A központ állami szervezetként mûködik, a mûködésükhöz szükséges erõforrásokat a Szociális Minisztérium teremti meg. A szervezet autonómiáját, a tanács biztostja, amelyben a sérültekkel foglalkozó szervezetek egyenlõ arányban képviseltetik magukat. Egyik jelenleg is futó oktatási programjukban értelmi fogyatékosok politikai kompetenciáját fejlesztik.


Írország

Down Syndrome Ireland

Contact Email : grainne@downsyndrome.ie
Website: www.downsyndrome.ie

A szervezet segítséget és támogatást nyújt Down-szindrómás embereknek oktatási és egészségügyi téren, igyekszik lehetõvé tenni a minél önállóbb életet számukra, valamint korai fejlesztéssel és tanácsadással támogatja õket.
Ezek a szolgáltatások elérhetõek a Down-szindrómás emberek és családjaik számára.

Emellett politikai szinten lobbiznak az ellátások minél magasabb színvonaláért. A szervezetnek jelenleg 2800 család a tagja. Irodájuk munkatársai különleges szakértelemmel bírnak a felnõtt Down-szindrómás kliensek személyes fejlõdésével és állampolgári ismereteik bõvítésével kapcsolatban.


Spanyolország

Project Aura

Contact Email: info@projecteaura.com
Website: www.projecteaura.org

Non-profit szervezetként a Fundació Projecte Aura célja, hogy szociális és munkahelyteremtő programjával segítse a projektben résztvevő fogyatékossággal élő személyek életminőségének javulását.

Az ennek megvalósítására irányuló 4 programtípus:

 1. társadalomismeret és személyes autonómia biztosítása,
 2. személyreszabott tréningek a munkahelyeken ideiglenes munkavezetővel,
 3. a munkahelyi előrelépés nyomonkövetése további tréningek szervezése,
 4. valamint személyes támogatás az önálló élet megvalósítása érdekében.

1989 óta külön figyelmet fordítanak partnereik megváltozott munkaképességének Európai normák szerint történő felmérésére. Az AURA projekt aktív szerepet vállal különböző munkaképesség-vizsgáló módszerek EU-s normák szerinti kidolgozásában.


Ramon Llull University – Blanquerna Faculty of Psychology Education and Sport Sciences

Contact Email: climentgg@blanquerna.url.edu

A Barcelonai Ramon Llull Egyetem Pszichológiai, Pedagógiai és Sporttudományi Karán különbözõ tréningeket, beszédterápiákat szerveznek, ezáltal a fiatal kutatóknak lehetõséget biztosítanak gyakorlati tapasztalatok elsajátítására.

Célunk a legmagasabb színvonalú, kiscsoportokban történõ oktatás biztosítása szemináriumok és magánórák formájában. A tantervben szereplõ képesítéseink :

 • Pedagógus (Speciális szakiskolai oktatás, általános iskolai oktatás, zeneoktatás, nyelvtanári képzés, rekreációs szakember)
 • Beszédterapeuta
 • Pszichológus
 • Sportkutató
 • Phd, valamint Posztgraduális képzések
 • Ezen felül indítunk MA szakot: Korai fejlesztés és család

Málta

Equal Partners Foundation

Contact Email: info@equalpartners.org.mt
Website: www.equalparntersmalta.org

A fogyatékosság szociális modelljét követve, programjaik individualizáción alapulnak és arra törekednek, hogy a támogatás természetes környezetben (otthon, iskolákban, munkahelyeken és nagy közösségekben) valósuljon meg.

Ezeken a helyeken megjelenve nyújtanak partnereik támogatást értelmi fogyatékossággal élõ és tanulási nehézségekkel küzdõ embereknek, hogy értelmes és független életet élhessenek egy õket befogadó társadalomban.

Máltai Egyetem,Pedagógiai Kar, Tanulásban akadályozottak Pszichológiája Tanszék

A Máltai Egyetemen az Inkluzív Oktatási program keretében kutatásokat folytatnak és képzéseket tartanak a Fogyatékosügy különbözõ területein.

Ez nagymértékben hozzájárult annak az Inkluzív oktatási csomagnak a kidolgozásához, amit a tanulási nehézségekkel küzdõk, köztük a speciális nevelési igényû autisták is hasznosítani tudnak.

A program tanácsadóként kapcsolatban áll különbözõ civil szervezetekkel (Equal Partners Foundation és Dar tal-Providenza), ahol képzéseket tartanak, valamint felméréseket végeznek Speciális iskolákban.

Emellett rendszeresen szerveznek szemináriumokat és workshopokat ezen a területen.

A kutatócsoport összeköttetésben áll több külföldi egyetemmel is (University of Padova, Istituto Universitario delle Scienze Motorie, University of Anaheim, St. Mary’s College, Belfast).
Egy sikeres Comenius projekt (“Nézd meg!”) során holland és ír partnereikkel meghatározó eredményeket értek el alternatív kommunikációs oktatási módszerek kidolgozásában.


Magyarország

Down Alapítvány

Contact Email: down.iroda@gmail.com
Website: www.downalapitvany.hu

A Down alapítvány 1992-ben jött létre szülõi összefogás eredményeképpen. Legfõbb célja az értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek fejlesztése, önálló életének támogatása a normalizáció és integráció szellemében.

A Down alapítvány meghatározó szerepet tölt be az értelmi fogyatékosoknak nyújtott új szemléletű egészségügyi, oktatási-fejlesztési és szociális szolgáltatásokban, Magyarországon. Fontosnak tartjuk annak tisztázását, hogy az értelmi fogyatékosok problémái kizárólag családjaik speciális szükségleteivel és problémáival együtt vizsgálhatók.

Ennek fényében valósulnak meg projektjeink is, melyek egyben hiánypótló intézmények és programok:

 • 2 Átmeneti Otthon
 • 2 Napközi Otthon
 • Lakóotthonok
 • Támogatott foglalkoztatás
 • Down Ambulancia
 • Down Fogászat
 • Korai Fejlesztõ
 • Down Dada Szolgálat

Ezekkel a szolgáltatásokkal, valamint tanácsadással és programokkal szolgáljuk a minket felkeresõ értelmi fogyatékosokat és családjukat a csecsemőkortól egész életükön keresztül szükségleteiknek megfelelõen.