Deltagere

Italien

AIPD

Contact Email: internazionale@aipd.it
Website: www.aipd.it

Foreningen af mennesker med Downs syndrom, deres forældre og værger (A.I.P.D.) blev oprettet officielt i Rom i 1979.

Foreningens hovedformål er som følger:

 • Sagkyndig rådgivning om alle aspekter ved Downs syndrom til familier, sagsbehandlere og lærere
 • Styrkelse af social og arbejdsmæssig inklusion for mennesker med Downs syndrom
 • Udbredelse af aktuel information om Downs syndrom til sagsbehandlere, organisationer og medlemmer af offentligheden
 • At tale for den bedste praksis
 • Præcis information om Downs syndrom til offentligheden
 • Udvikling og fremme af programmer, der har til formål at opnå fuld offentlig anerkendelse og accept for mennesker med Downs syndrom, deres behov og individuelle roller i samfundet
 • At advokere på vegne medlemmer og deres familiers

A.I.P.D. tilbyder følgende ydelser:

 • ”Telefon D” – telefonrådgivning
 • Informations- og rådgivningsservice
 • Overvågning af inklusion i skoler og på arbejdspladser
 • Retshjælp
 • Bibliotek

A.I.P.D. er medlem af ”The European Down Syndrome Association” (EDSA)


Sio2 Srl

E-mail: sio2srl@gmail.com
Website: www.sio2.eu

Sio2 srl er et firma, der tilbyder rådgivning om hardware og software. Organisationens største kundegruppe findes inden for handicapområdet.


Danmark

Center for Ligebehandling af Handicappede

Contact Email: cj@clh.dk ; tmj@clh.dk
Website: www.clh.dk

Center for Ligebehandling af Handicappede arbejder for at sikre, at mennesker med funktionsnedsættelse behandles på samme måde og har samme rettigheder som alle andre. Undertiden finder vi områder, hvor mennesker med funktionsnedsættelse ikke behandles på samme måde som alle andre. Så prøver vi på at få regeringen eller den ansvarlige myndighed til at ændre dette.

Læs mere


Irland

DOWN SINDROME IRELAND

E-mail: grainne@downsyndrome.ie
Website: www.downsyndrome.ie

Down Syndrome Ireland (DSI) er en national velgørenhedsorganisation, der støtter mennesker med Downs syndrom og deres familier. Det er organisationens formål at hjælpe mennesker med Downs syndrom med at gøre deres fremtid så god som muligt ved at give dem de nødvendige værktøjer til at udnytte deres potentiale fuldt ud.

DSI blev grundlagt i 1971 som støttegruppe for forældre til og omsorgspersonale for mennesker med Downs syndrom. Imidlertid har organisationens virkefelt og profil udviklet sig betydeligt. I løbet af det sidste årti er der – sideløbende med organisationens frivillige komitéer – opstået et nationalt fagligt sekretariat.

DSI’s nationale sekretariat består af et specialistteam, en fundraising-afdeling og en medlemssupport/administrationssektion, alt sammen under ledelse af en sekretariatschef.

DSI-teamet yder både direkte og indirekte service til medlemmer, fagligt personale og den brede offentlighed.

Specialistteamet kaldes ”National Ressource Team” og består af følgende ekspert ydelser:

 • Tidlig intervention
 • Uddannelse
 • Lægefaglig bistand
 • Rådgivning/psykoterapi/dramaterapi
 • Uafhængighed

Fra første færd er DSI nået langt inden for banebrydende forskning, hjemmeundervisning, inklusion i den almindelige undervisning og hjælp til at leve et uafhængigt liv.

I 2009 vil den 10. World Down Syndrome Congress blive afholdt i Dublin fra 19. til 22. august. Kongressens website er www.wdsc.2009.com


Spanien

Project Aura

Contact Email: info@projecteaura.com
Website: www.projecteaura.org

Projekt Aura er en non-profit organisation. Formålet med Aura er at forbedre livskvaliteten for sine medlemmer gennem inklusionsprogrammer både på arbejdsmarkedet og i det sociale liv. Projekt Aura består af fire programmer:

 • Et program til træning af sociale færdigheder og selvstændighed
 • Et individuelt program til arbejdsmarkedstræning på arbejdspladsen (sammen med en job coach i det nødvendige tidsrum)
 • Et follow-up program, der løbende sikrer fortsat udvikling i en given beskæftigelse
 • Et program til udvikling af et uafhængigt liv

Siden 1989 har Projekt Aura sørget for råd og støtte baseret på dets deltageres individuelle evner.Organisationen følger metodikken for ”Støttet beskæftigelse”. Projekt Aura beskæftiger sig også med planlægning og implementering af kvalitetssystemer, certificering og mærkningsstandarder ifølge EU- og ISO-standarder i beskæftigelses- og uddannelsessektorerne.


Ramon Llull University – Blanquerna Faculty of Psychology Education and Sport Sciences

Contact Email: climentgg@blanquerna.url.edu

Blanquerna Fakultetet for Psykologi, Uddannelse og Sportsvidenskab (Ramon Llull Universitetet i Barcelona) er en institution, som tilbyder undervisning inden for uddannelse, psykologi, sportsvidenskab og taleterapi, idet de tilbyder muligheder for praktisk erfaring gennem projekter og forskning.

Det er vort mål er at sikre højeste kvalitet i undervisningen, dels gennem undervisning i mindre grupper og dels gennem seminarer. Der er følgende eksaminer:

 • Lærereksamen (Særligt børnehaveklasseforløb, grundskole, specialundervisning, musikuddannelse, undervisning i fremmedsprog (engelsk) og idræt)
 • Eksamen i tale- og sprogterapi
 • Eksamen i psykologi
 • Eksamen i sportsvidenskab
 • Doktorat (Phd) og overbygningsuddannelser
 • Kandidatgrad i ”Tidlig intervention og familie”

Malta

Equal Partners Foundation

Contact Email: info@equalpartners.org.mt
Website: www.equalparntersmalta.org

Equal Partners er en non-profit forældreorganisation, der støtter over 200 medlemsfamilier med børn og voksne med funktionsnedsættelser og/eller udviklingshæmning.

Ifølge det vejledende idégrundlag om handicap, er alle støtteforanstaltninger på individuel basis og foregår i naturlige omgivelser, hvor den enkelte har brug for støtte, f.eks. i hjemmet, skolen, på arbejdspladsen, i fritidslivet og i samfundet i det hele taget. Det er her man kan finde medlemmer, som modtager støtte.

Equal Partners søger at støtte mennesker med funktionsnedsættelser og/eller udviklingshæmning hen imod et uafhængigt og meningsfyldt liv i et inklusivt samfund.

Uddannelsesfakultetet, Afdeling for Psykologi for Inkluderende Uddannelse

Programmet for inkluderende uddannelse ved University of Malta er ansvarlig for uddannelse og forskning inden for områderne handicap og almene indlæringsvanskeligheder.

Universitetet har været med til at oprette kurser og studieforløb inden for inkluderende undervisning, både i almindelighed og inden for områderne handicap og indlæringsvanskeligheder, f.eks. børn med autisme, Downs syndrom, ordblindhed og børn, som har brug for alternative og augmentative kommunikationsmidler (AAC).

Programmet samarbejder med en NGO (Equal Partner Foundation and Dar tal Providenza), optræder som konsulenter og står for uddannelse og forskning i særlige skoler.

Afdelingen er jævnligt ansvarlig for at organisere seminarer og workshops på disse områder.

Programmet samarbejder desuden internationalt med udenlandske universiteter, inklusive University of Padova, Istituto Universitario delle Scienze Motorie, University of Anaheim and St. Mary’s College, Belfast.

Afdelingen har med succes gennemført ”Cormenius Projektet” med titlen ”See-It” i samarbejde med Holland og Irland, som har været med til at oprette kurser og services i alternativ og udvidet kommunikation.


Ungarn

Down Foundation

Contact Email: down.iroda@gmail.com
Website: www.downalapitvany.hu

Down Foundation blev stiftet i 1992 som en videreudvikling af en forældreforening. Dens formål er at forbedre livskvaliteten for mennesker med udviklingshæmning ud fra principperne om integration. I øjeblikket er Down Foundation med til at sørge for uddannelse til mennesker med udviklingshæmning i Ungarn. Der gives individuel rådgivning og supportservice til medlemmerne og deres familier.
Denne organisation ”udfylder huller” i systemet ved at yde hjælp til medlemmer og deres familier (i forhold til deres individuelle behov) i form af følgende:

 • To midlertidige botilbud
 • Dagcenter
 • Botilbud
 • ”Down ambulance”
 • Specialiseret tandlægehjælp
 • Center for tidlig udvikling
 • Specialiseret ”Down-plejeservice”