Ordliste

ORD ANGÅENDE VALG

easyread1

STEMMEBOKS
på valgstedet er der et lukket rum, hvor du kan stemme for dig selv.
cabina_el
VALG
er, når folk stemmer på repræsentanter for partierne. De valgte repræsentanter diskuterer og stemmer om det, som angår borgerne i det pågældende land.
elezioni
PARLAMENT
er det sted, hvor parlamentsmedlemmerne modes, dvs. de personer, der er blevet valgt til at styre landet. Ordet parlament betyder også alle de personer, der sidder i parlamentet.
parlamentoeuropeo
POLITISK PARTI
er en gruppe mennesker, som har den samme politiske opfattelse. På dette grundlag mødes de og vedtager regler og fælles mål.
europaeische_parteien_IT
STEMMESEDDEL
ved ethvert valg findes stemmesedler. Det er et stykke papir, man får på valgstedet. På dette stykke papir står de personer og partier, man kan stemme på.
schede-elettorali1
VALGTILFORORDNET
er den person, som tager imod folk på valgstedet, giver dem stemmesedlen og tæller stemmerne til sidst.
Roma, Liceo Virgilio  14 aprile 2008:votanti ai seggi elettorali
STEMMEOPTÆLLING
når afstemningen er slut, tages alle stemmesedlerne op af valgurnen, og stemmerne tælles. Dette kaldes stemmeoptælling.
scrutinio
VALGSTEDET
er det sted, hvor man kan stemme. Det er åbent i et bestemt tidsrum på valgdagen.
seggio_elettorale_adn--400x300
VALGREGISTER
enhver borger, som er 18 år eller derover skal registreres for at kunne udøve sin stemmeret.
tessera_elett_1
VALGURNE
det er en kasse, hvori du lægger den foldede stemmeseddel, efter du har stemt.
urna_elettorale
VELFÆRD:
er en tilstand, hvor man har det godt. Velfærd er, når staten sikrer, at alle har, hvad de har brug for.
benessere
FORBRUGERE
er de mennesker, som køber og bruger forskellige produkter.
consumatore2
KULTUR:
betyder et samfunds værdigrundlag samt skik og brug
news_aboriginal
DEMOKRATISK:
er, når alle deltager i beslutningerne.
democrazia3
DISKRIMINATION:
er, når en person eller en gruppe mennesker ikke behandles retfærdigt, uanset hvad de gør.
discriminazione2
ØKONOMI:
betyder at købe varer eller tjenesteydelser.
economia
DRIVHUSEFFEKT:
er ikke godt for jordkloden. Det betyder, at forurening bygger en barriere op omkring verden og får jordkloden til at blive varmere, ligesom i et drivhus hvor man dyrker blomster.
effetto_serra
REN ENERGI:
er den energi, som ikke forurener. Et eksempel på ren energi er den, som solen frembringer gennem solfangere. Solfangere er metalstykker, der optager solens energi.
energiapulita
KØN
Kvinder er hunkøn, mænd er hankøn. Ligestilling mellem kønnene vil sige, at man behandler mænd og kvinder på samme fair måde.
uguaglianza_di_genere
GLOBALISERING:
betyder, at handel, teknologi og begreber spredes over hele verden. Hvad der sker i et land påvirker andre lande.
global
INTOLERANCE:
er, når en person eller en gruppe mennesker behandles dårligt, uanset hvad de gør.
discriminazione
MIGRATION
betyder, at folk bevæger sig fra land til land. Emigration er, når personer flytter ud af landet. Immigration betyder, at folk fra andre lande kommer ind i vores land.
migrazioni2
PRIORITET
er meget vigtige ting, som skal gøres først.
priorita
PROGRESSIV
er en handling, som fører til forandring.
progressista
RECESSION
er en periode, hvor folk ikke bruger penge eller sælger ret meget. Under en recession er der muligvis større arbejdsløshed, og det er svært at finde et arbejde
economia_recessione_paese-713977
Sostenibbli: nużaw din il-kelma għal żvillupp li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. svilupposostenibile
ET LANDS UDVIKLING:
det er, når et land bliver rigere, fordi der er mere arbejde, og folk køber mere.
sviluppo