Projektet

M.O.T.E. – Min mening, min stemme er et multilateralt Grundtvig projekt finansieret af ”The Lifelong Learning Programme for European Education, Audivisual & Culture Agency” (Livslangt læringsprogram for den europæiske organisation for uddannelse, kultur og audiovisuelle midler).

Projektet har til formål at styrke mennesker med udviklingshæmning gennem aktivt medborgerskab og deltagelse i politiske valg.

Hvorfor dette projekt?

0,1 % europæiske borgere har udviklingshæmning. Den forventede levetid for denne gruppe er steget betydeligt. Derfor er behovet for at handle hurtigt omkring varetagelsen af deres borgerrettigheder blevet mere og mere synligt.

De fleste mennesker med udviklingshæmning deltager ikke i politiske valg, dvs. de benytter ikke deres stemmeret. Der kan imidlertid være enkelte tilfælde, hvor nogle familier tager hånd om problemet og hvor nogle mennesker med udviklingshæmning som følge heraf gør brug af deres stemmeret.

Mens selvbestemmelse nu er et udbredt fænomen inden for handicapområdet, bruger mange mennesker med udviklingshæmning stadig ikke brug af deres stemmeret. Dette kan skyldes mangel på:

  • Uddannelse og opmærksomhed på egen situation hos mennesker med udviklingshæmning.
  • Opmærksomhed hos pårørende og omsorgspersoner
  • Hjælpeforanstaltninger hos offentlige myndigheder

Overordnet formål

  • At uddanne mennesker med udviklingshæmning omkring deres politiske rettigheder.
  • At opfordre mennesker med udviklingshæmning til at danne sig en mening og tage en beslutning i forbindelse med lokale, nationale og EU-valg, ligesom enhver anden EU-borger.
  • At skabe opmærksomhed hos mennesker, som kan facilitere at mennesker med udviklingshæmning gør brug af deres politiske rettigheder.

Særlige formål

  • At undersøge, i hvor høj grad politiske rettigheder udøves i de seks medlemslande. At undersøge, i hvor høj grad mennesker med udviklingshæmning er opmærksomme på deres borgerrettigheder, lokalt, nationalt og i EU-sammenhæng, samt at finde frem til eksempler på god praksis, som er blevet afprøvet på dette område med denne eller andre målgrupper.
  • At udvikle og teste et uddannelsesprogram (for mennesker med udviklingshæmning og personale sammen), der består af to moduler med ti uddannelsesenheder i hvert modul.
  • At oprette en EU-pilotgruppe af voksne med udviklingshæmning, som skal mødes tre gange og bidrage til udvikling og testning af projektets resultater.