Politiske ord

POLITISKE ORD
logo easuread
immagine trasparente
BÆREDYGTIGHED: vi bruger dette ord om en udvikling, som ikke skader miljøet.
spazio
DEMOKRATISK: er, når alle deltager i beslutningerne.
spazio
DISKRIMINATION: er, når en person eller en gruppe mennesker ikke behandles retfærdigt, uanset hvad de gør.
spazio
DRIVHUSEFFEKT: er
ikke godt for jordkloden. Det betyder, at forurening bygger en barriere
op omkring verden og får jordkloden til at blive varmere, ligesom i et
drivhus hvor man dyrker blomster.
spazio
ET LANDS UDVIKLING: det er, når et land bliver rigere, fordi der er mere arbejde, og folk køber mere.
spazio
FORBRUGERE: er de mennesker, som køber og bruger forskellige produkter.
spazio
GLOBALISERING:  betyder, at handel, teknologi og begreber spredes over hele verden. Hvad der sker i et land påvirker andre lande.
 spazio
INTOLERANCE: er, når en person eller en gruppe mennesker behandles dårligt, uanset hvad de gør.
spazio
KULTUR: betyder et samfunds værdigrundlag samt skik og brug
KØN: Kvinder er hunkøn, mænd er hankøn. Ligestilling mellem kønnene vil sige, at man behandler mænd og kvinder på samme fair måde.
spazio
MIGRATION: betyder,
at folk bevæger sig fra land til land. Emigration er, når personer
flytter ud af landet. Immigration betyder, at folk fra andre lande
kommer ind i vores land.
spazio
PRIORITET: er meget vigtige ting, som skal gøres først.
spazio
PROGRESSIV: er en handling, som fører til forandring.
spazio
RECESSION: er
en periode, hvor folk ikke bruger penge eller sælger ret meget. Under
en recession er der muligvis større arbejdsløshed, og det er svært at
finde et arbejde.
spazio
REN ENERGI: er
den energi, som ikke forurener. Et eksempel på ren energi er den, som
solen frembringer gennem solfangere. Solfangere er metalstykker, der
optager solens energi.
spazio
VELFÆRD: er
en tilstand, hvor man har det godt. Velfærd er, når staten sikrer, at
alle har, hvad de har brug for.si usa questa parola per parlare di uno
sviluppo che non crea danni all’ambiente.
spazio
ØKONOMI: betyder at købe varer eller tjenesteydelser

 • ORD ANGÅENDE VALG

  logo easy read
  spazio
  PARLAMENT: er det sted, hvor parlamentsmedlemmerne modes, dvs. de personer, der er blevet valgt til at styre landet. Ordet parlament betyder også alle de personer, der sidder i parlamentet.
  spazio
  POLITISK PARTI: er en gruppe mennesker, som har den samme politiske opfattelse. På dette grundlag mødes de og vedtager regler og fælles mål.
  spazio
  STEMMEBOKS: på valgstedet er der et lukket rum, hvor du kan stemme for dig selv.
  spazio
  STEMMEOPTÆLLING: når afstemningen er slut, tages alle stemmesedlerne op af valgurnen, og stemmerne tælles. Dette kaldes stemmeoptælling.
  spazio
  STEMMESEDDEL: ved ethvert valg findes stemmesedler. Det er et stykke papir, man får på valgstedet. På dette stykke papir står de personer og partier, man kan stemme på.
  spazio
  VALG:
  er, når folk stemmer på repræsentanter for partierne. De valgte repræsentanter diskuterer og stemmer om det, som angår borgerne i det pågældende land.
  spazio
  VALGREGISTER: enhver borger, som er 18 år eller derover skal registreres for at kunne udøve sin stemmeret.
  spazio
  VALGSTEDET:  er det sted, hvor man kan stemme. Det er åbent i et bestemt tidsrum på valgdagen.
  spazio
  VALGTILFORORDNET: er den person, som tager imod folk på valgstedet, giver dem stemmesedlen og tæller stemmerne til sidst.
  spazio
  VALGURNE: det er en kasse, hvori du lægger den foldede stemmeseddel, efter du har stemt.