L-Opinjoni Pubblika

RAPPORT TA’ STĦARRIĠ B’INTERVISTA

Riċerka kwalitativa magħmula tliet darbiet ma’ għoxrin persuna b’diżabilta’ intelletwali f’kull wieħed mis-sitt pajjiżi li kienu qed jipparteċipaw fil-proġett. L-intervisti kienu fuq l-għarfien tal-politika ta’ persuni b’diżabilta’ intelletwali.

Niżżel ir-Rapport II tal-2010 fil-qosor fil-forma faċli biex taqra easyread1
Niżżel ir-Rapport ta’ Stħarriġ b’Intervista II tal-2010
Dan ir-rapport jippreżenta ir-riżultati tat-tieni intervista. Din l-intervista saret fil-ħarifa u x-xitwa tal-2009. Il-persuni li kienu intervistati ġew mistoqsija jekk kienux ivvotaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li saru f’ġunju 2009 u x’kienet l-esperjenza tagħhom. ħafna mill-mistoqsijiet kienu l-istess bħal tal-ewwel intervista biex nkunu nistghu naraw jekk kienx hemm xi tibdil fl-opinjonijiet u attitudni.
secondinterviewsurveypicc
Niżżel ir-Rapport tal-2009 fil-qosor fil-forma faċli biex taqra easyread1
Niżżel ir-Rapport ta’ Stħarriġ b’Intervista tal-2009

Dan ir-rapport jippreżenta ir-riżultati tal-ewwel intervista ma’ persuni b’diżabilta’ intelletwali. Dan is-survey qed jiffoka fuq id-drittijiet politiċi u d-dritt għall-vot, li wieħed jivvota f’jum l-elezzjoni u l-opportunitajiet biex wieħed jkun informat dwar affarijiet politiċi.

secondinterviewsurveypicc